Tájékoztatás a Miracle Europe Ingatlankezelő Kft. „cs.a” hitelezői számára

A Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.01-13-000016/8. számú végzésével elrendelte a Miracle Europe Ingatlankezelő Kft. „cs.a” (1032 Budapest, Ágoston u. 10. VI/33.) csődeljárását. A csődeljárás kezdő időpontja: 2013. május 9. A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő az ETALON- SOLVENT Felszámoló és Vagyonkezelő Kft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hitelezőt, hogy a követelések nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat a Cstv. 12. § - ának (1) bekezdése szerint a vagyonfelügyelő erre a célra elkülönített bankszámlájára kell befizetni, a csődeljárás alatt álló cég nevének közleményben történő feltűntetésével: 10300002-10433452-49020010 (MKB Bank. Zrt.)

A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1%-át, de legalább 5.000,-Ft-ot és legfeljebb 100.000,-Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.